Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

imparfaitement
21:51
8782 a738 390
Reposted frommisza misza vialeweloff leweloff
imparfaitement
21:39
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
imparfaitement
21:37
imparfaitement
21:36
5971 858c 390
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viairmelin irmelin
imparfaitement
21:35
8762 d6d5 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
imparfaitement
21:34
8731 e39c 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
imparfaitement
21:33
imparfaitement
21:20

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viainsanedreamer insanedreamer

June 17 2015

imparfaitement
20:34
imparfaitement
20:33
1843 3f3b 390
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viaxer xer
20:32
7847 82db 390
Reposted fromscreamscence screamscence viaxer xer

June 15 2015

21:07
4278 5065 390

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viaunno unno
imparfaitement
21:01
8171 6fff 390
imparfaitement
20:59

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viastrangeme strangeme

June 14 2015

20:18
7534 69ec 390

arwwenn:

fruitcrocs:

not even fuckin risking it at this stage

reblogging this again because it fucking works

image
Reposted fromjessiuss jessiuss via000monnnn066 000monnnn066
imparfaitement
20:12
20:11
4577 50af 390
Reposted fromwestwood westwood viajnna jnna
20:03
imparfaitement
19:58
9822 5a7e 390
Reposted fromnazarena nazarena viajoannna joannna
imparfaitement
19:56
She practices being herself every day.
Having to shed the layers of other identities took time.

She even lost friendships. She couldn’t fill their egos anymore.

When you focus on yourself, and love yourself, some relationships have to go.
— Adrian Michael
Reposted fromumorusana umorusana viastuckedinsoul stuckedinsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...